top of page

Särmä Media Oy (3177257-2),Humalistonkatu 3 B 45, 00250 Helsinki

Yhteystiedot, sarmamedia@gmail.com
 

Rekisterin nimi:

Särmä Media Oy: asiakasyhteystiedot
 

Tietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterissä oleville henkilöille ja yrityksille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa uusista blogijulkaisuista, tarjouksista, koulutuksista ja tapahtumista.
 

Tietosisältö: 

Rekisteriin kerätään vain henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä vapaaehtoinen tieto koskien yritystä tai titteliä. Rekisteriin annettuja tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, osallistumalla koulutuksiin, tai pyytämällä yhteydenottoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai ulkopuolisille tahoille. 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Yritys suojaa asiakasrekisteriin pääsyn asianmukaisin toimenpitein. Uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävä MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

 

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö sähköpostiin: sarmamedia@gmail.com

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen:

Jokaisella on oikeus vaatia poistamaan tai korjaamaan henkilötiedot. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

bottom of page